Energy Management
- energetická správa budov

Důležitou součástí Facility Managementu je Energy Management, neboli energetická správa objektu, která má obrovský podíl na optimalizaci provozních nákladů, neboť až čtvrtinu těchto nákladů tvoří právě náklady na dodávané energie. 

Hlavním cílem energetického managementu je snížit náklady na poskytování energií v budovách, aniž by byly narušeny pracovní procesy a běžný chod objektu. Efektivní správa energií je tedy klíčem k úsporám energie ve Vaší organizaci a je vhodná nejen pro vlastníky velkých objektů, ale i bytových domů aj.

Význam energetických úspor

Pokud jde o úspory energií, hospodaření s energií je proces monitorování, řízení a udržení energií v budově.

Typicky se jedná o následující kroky:

 1. Měření spotřeby energií a shromažďování údajů.
 2. Hledání příležitostí k úsporám energií, a odhad, kolik energie by každá z možností ušetřit. Na základě analýzy dat měření lze najít a kvantifikovat rutinní plýtvání energií a prozkoumat možné úspory energií, které lze realizovat nahrazením technických zařízení (např. osvětlení) nebo vylepšením izolace budovy.
 3. Přijetí opatření a zaměření na možnosti úspor energií.
 4. Sledování pokroku analýzu Vašich dat měření - zde je jasně vidět, jak se úsilí energetického managementu projevilo na Vašich úsporách energií.

Poté se opět přikročí k bodu č. 2 a celý proces se opakuje.

Výhody Energy Managementu

Přímé výhody:

 • snížení spotřeby energií
 • nižší náklady na energie
 • nárůst zisku
 • menší negativní dopad na životní prostředí

Nepřímé výhody:

 • menší dopad při zvýšení cen energií
 • lepší konkurenční výhody díky vyšší energetické účinnosti
 • vyjádření společenské odpovědnosti
 • lepší image
 • plnění nízkoenergetických regulací a standard

Je zřejmé, že toto jsou jen některé z výhod, a že každá budova a její správa mají své vlastní charakteristické procesy a také přínosy, kterých by bylo možné dosáhnout. Nastavení systému energetické správy a neustálé zlepšování jeho účinnosti se z dlouhodobého hlediska jistě vyplatí.

Kontaktujte mě!


* povinné položky
Energy management

Facility Management

Již od roku 2002 se zabývám poradenstvím pro Facility Management a správu a údržbu budov v oblasti Prahy, Středních a Severních Čech. Vstřícný a profesionální přístup je pro mě velmi důležitý, snažím se takto jednat se stávajícími i potencionálními klienty.

Největší odměnou jsou pro mě kladné reference spokojených, dlouholetých zákazníků.