Náhradní plnění 2014

Náhradní plnění 2014 se stále řídí zákonnými předpisy z roku 2012, kdy vstoupila v platnost novelizace Zákona o zaměstnanosti. Tento zákon, ani prováděcí vyhláška, určující výpočet povinného podílu či náhradního plnění, neprošly dodnes legislativními úpravami. A tak se podmínky pro náhradní plnění 2014 nemění, až na průměrnou mzdu, která určuje výši odběru služeb, výši odvodu státu nebo výši poskytování náhradního plnění.

 

Plnění povinného podílu 2014

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) mají všechny společnosti, jež mají přes 25 zaměstnanců.

Povinný podíl OZP zaměstnanců pro rok 2014 zůstává na 4 %.

Možností, jak splnit povinné zaměstnávání OZP, je hned několik, a zde máme oproti jiným zemím EU výhodu, že lze mezi způsoby plnění povinného podílu OZP vybírat, nebo je také využít kombinovaně.

a) Zaměstnáte napřímo osobu/osoby se zdravotním postižením. 

b) Objednáte si praktické služby od poskytovatelů náhradního plnění, jejichž podíl OZP zaměstnanců je větší než 50 %. Od těchto subjektů můžete odebírat i výrobky, nebo jim zadávat zakázky.

c) Zaplatíte odvod do státní pokladny.

Je tedy možné využít všechny tyto způsoby najednou i zvlášť. 

Výše náhradního plnění

Výše odběru služeb, výrobků či zakázek, tzv. náhradní plnění 2014, za 1 povinného OZP zaměstnance odpovídá 7 násobku průměrné měsíční mzdy 2014 (I.-III.Q).

Výše odvodu

Výše odvodu 2014 za 1 povinného OZP zaměstnance je rovna 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy 2014 (I.-III.Q).

Náhradní plnění 2014 v kostce

Pakliže nemáte možnost vytvořit chráněné pracovní místo pro zdravotně postiženého zaměstnance, pak je možnost náhradního plnění tím nejpragmatičtějším způsobem, jak povinný podíl v zaměstnávání OZP splnit.

S náhradním plněním Vám ochotně pomohu, neboť dlouhodobě spolupracuji s ověřenými dodavateli náhradního plnění, a Vy tak můžete odebírat napřímo jejich služby a lehce tak splnit povinný podíl 2014.

Stačí si vybrat služby, které se uplatní snad v každé firmě. Jedná se o služby jako např.: 

Díky odběru služeb pro náhradní plnění 2014 bude optimalizace Vašich firemních nákladů mnohem efektivnější, než kdybyste bez užitku odvedli finanční plnění státu.

Pozor na limit

Od roku 2012 je poskytovatelům náhradního plnění zákonně stanoven limit, a proto mohou plnit zakázky pro náhradní plnění 2014 jen do výše 36ti násobku průměrné mzdy 2013 (I.-III.Q) za 1 svého zaměstnance OZP.

Chcete-li si sjednat odběr služeb pro náhradní plnění 2014 na jistotu, je výhodné objednat služby začátkem roku, dokud není limit dodavatele náhradního plnění vyčerpán. 

Kontaktujte mě!


* povinné položky
Náhradní plnění legálně a v klidu

Náhradní plnění

Náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) se týká bez rozdílu všech firem s 25 a více zaměstnanci.

Je to i Váš případ? Kontaktujte mě, zajistím pro Vás náhradní plnění legálně a bez komplikací.