Náhradní plnění 2015

Zákon o zaměstnanosti stejně jako v minulých letech ukládá povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tato povinnost se však týká pouze zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, minimální podíl zaměstnaných osob je pro ně zákonem stanoven jako 4 % na celkovém počtu zaměstnanců. Od minulého roku žádné změny v aktuální novele nenastaly a náhradní plnění se tak řídí stejnými podmínkami jako v loňském roce.
Náhradní plnění 2015

Možnosti plnění zákonného podílu

Pokud se Vaší společnosti tato povinnost týká, jsou stanoveny zákonem tři možnosti jak ji plnit:

  • přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • odebírání výrobků nebo služeb v rámci tzv. náhradního plnění
  • odvod do státního rozpočtu

Tyto způsoby je možné vzájemně kombinovat dle Vašich možností. Pokud zaměstnáváte OZP, ale jejich počet nestačí pro splnění 4% podílu a nemáte možnost vytvořit pracovní místa pro další osoby se zdravotním postižením, máte tedy možnost využít i ostatní dva způsoby.

Výše odvodu do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. - III. čtvrtletí.

Efektivnější možností je odebírání výrobků nebo služeb v rámci náhradního plnění. Tento režim poskytování služeb mohou poskytnout pouze subjekty s více než 50% podílem zaměstnaných OZP. Přepočet takto odebraných služeb se provádí dělením skutečně zaplacené ceny sedminásobkem průměrné mzdy. Výsledkem je počet OZP, které je možné do plnění povinného podílu započítat.

Služby pro  náhradní plnění 2015

Pokud jste se rozhodli pro plnění povinného podílu odebírat služby, rád Vám pomohu. Odebrat můžete praktické služby, které své uplatnění najdou v každé firmě:

  • recepční služby
  • úklidové práce
  • ochrana osob a majetku
  • napojení na PCO
  • správa nemovitostí
  • energetická správa
  • údržba zeleně

S poskytováním služeb v rámci náhradního plnění mám dlouhodobé zkušenosti, spolupracuji s profesionálními dodavateli těchto služeb. Své zkušenosti v této oblasti rád využiji pro spolupráci s Vámi a společně sestavíme služby přímo na míru Vaší společnosti.

Vy naplníte zákonný podíl a Vaše společnost navíc získá hodnotné služby, za jejichž kvalitu a profesionální provedení mohu ručit.

Limit pro poskytovatele služeb

Subjekty, které zaměstnávají vice než 50 % OZP a mohou náhradní plnění poskytovat, jsou zákonem omezeny v objemu, který v rámci tohoto režimu mohou dodat. Tento limit se rovná 36násobku průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením. Důležité pro Vás tedy je objednat si služby včas.

Kontaktujte mě!


* povinné položky

Náhradní plnění

Náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) se týká bez rozdílu všech firem s 25 a více zaměstnanci.

Je to i Váš případ? Kontaktujte mě, zajistím pro Vás náhradní plnění legálně a bez komplikací.