Facility Management - správa nemovitostí

Prostřednictvím ověřených a renomovaných společností Vám zajistím celkovou správu nemovitostí a údržbu budov, která zahrnuje nové metody řízení správy budov a poskytování integrovaných služeb správy majetku, tzv. Facility ManagementProperty ManagementEnergy Management.

Správa nemovitostíúdržba budov jsou služby určené jak veřejným subjektům, tak soukromým osobám či společenství vlastníků jednotek (SVJ). Usilují o optimalizaci řídících činností v rámci samotné nemovitosti a rovněž o optimalizaci nákladů spojených s nutnými opravami a investicemi do spotřeby energií.

Všechny služby lze využít jak v rámci kompletní správy nemovitostí a údržby budov, tak samostatně například pro náhradní plnění 2021.

Facility Management

Facility Management spočívá v zajištění logistické a organizační podpory chodu a komplexní údržby budovy s ohledem na vlastníka nemovitosti a běžný provoz.

Služby Facility Managementu:

Technická správa budov

obsluha a provoz technologických zařízení, včasné revize, servis, čištění a opravy technologických zařízení, seřizování a nastavení přístrojů a strojů, zásobování údržbovým a spotřebním materiálem, ekologická likvidace odpadu atd.

Zabezpečení domů

  • zabezpečení objektu pomocí EZS či EPS nebo bezpečnostních kamer, fyzická ostraha na místě, pochůzkový systém, dálková ostraha přes napojení na PCO - pult centrální ochrany.

Úklidový servis

  • údržba objektu, úklidový servis na míru; využití moderních přístrojů a ekologicky šetrného vybavení pro profesionální úklid.

Údržba zeleně

  • péče o zeleň venkovních a vnitřních prostor, úprava trávníků, odklízení sněhu aj.

Property a Energy Management

Správa nemovitostí a údržba budov zahrnuje Property Management a Energy Management, které doplňuje úplný klientský servis správy nemovitostí.

Property Management:

Ekonomické činnosti

  • vedení účetnictví nemovitosti, rozúčtování, tvoření předpisu a záloh dodržování finančního plánu a návrhy výše fondu oprav, vystavování faktur, evidence plateb nájemníků, přípravy smluv s nájemci, zastupování klienta vůči třetím stranám atd.

Obchodní činnosti

  • pronajímání bytových i nebytových prostor, marketingové poradenství při prodeji nemovitosti, zajištění výběrových řízení, realitní činnost a řešení škodných událostí aj.

Energy Management:

Energetická správa

  • činnost profesionálních energetiků, řízení spotřeby médií, pravidelné odečty, výběr dodavatele médií, zpracování zpráv o spotřebě energií, zpracování podkladů a porovnávání smluvních a skutečných hodnot a následné vyhodnocování atd.

Kontaktujte mě!


* povinné položky
Správa nemovitostí Ústecký kraj

Facility Management

Již od roku 2002 se zabývám poradenstvím pro Facility Management a správu a údržbu budov v oblasti Prahy, Středních a Severních Čech. Vstřícný a profesionální přístup je pro mě velmi důležitý, snažím se takto jednat se stávajícími i potencionálními klienty.

Největší odměnou jsou pro mě kladné reference spokojených, dlouholetých zákazníků.