Náhradní plnění

Aktualizováno 13. 12. 2021

Rád bych Vás seznámil s možností využití náhradního plnění jako smysluplné činnosti, která přináší spokojenost a prospěch oběma zúčastněným stranám.

Už jen zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), které můžete u vybrané profesionální bezpečnostní agentury díky náhradnímu plnění využít, je v dnešní době důkaz dobrého úmyslu a bezprostřední pomoci v zaměstnávání invalidních důchodců.

Povinný podíl OZP a možnosti jeho plnění

Z aktuálního zákona o zaměstnanosti vyplývá, že všechny firmy a státní instituce s více jak 25 zaměstnanci musí podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Povinností zaměstnavatele je zaměstnávat 4 % OZP z celkového počtu zaměstnanců. 

Přímé zaměstnávání invalidních důchodců je tedy jedna z možností jak splnit zákonem stanovený povinný podíl.

Další z možností je pak tzv. náhradní plnění, což znamená, že můžete odebírat výrobky nebo služby od firem, které zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením, popř. zadávat zakázky těmto organizacím. Zakázky pro náhradní plnění zaměstnávání 1 OZP musí být ve výši 7násobku průměrné měsíční mzdy.

Přečtěte si, jaké výhody Vám náhradní plnění 2022 může přinést.

Je tu ale ještě jedna možnost – podle mého soudu velice nevýhodná – a to odvod peněz do státního rozpočtu. Výše finanční úhrady odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy a to za každého zaměstnance-OZP, kterého byste měli zaměstnávat. Jako nejlepší možnost mi tedy vychází náhradní plnění.

Zákon také dovoluje všechny tři možnosti vzájemně kombinovat, ale určitě nedovoluje tuto zákonnou povinnost obcházet a neplnit. V případě nedodržení zákona hrozí poměrně vysokou sankcí.

Spočítejte si, kolik ušetříte s náhradním plněním:

Orientační kalkulačka náhradního plnění

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)
Počet zaměstnanců
Povinný podíl zaměstnanců OZP (přímé plnění 4 %)
Odvod státu (finanční plnění)
/ anebo roční úspora skrze přímé či náhradní plnění
Odběr služeb (náhradní plnění)
Měsíční úspora skrze přímé či náhradní plnění

*Výpočet je nyní aktuální pro rok 2021. Průměrná měsíční mzda za I.-III. čtvrtletí 2021, určující výši náhradního plnění 2021. Kalkulačka počítá tedy s průměrnou mzdou 2021, tj. se sumou 37 047,- Kč. Přesný výpočet pro rok 2022 bude znám na konci roku 2022, kdy Český statistický úřad vyhlásí průměrnou měsíční mzdu za 1. až 3. čtvrtletí 2022.

Náhradní plnění ve spolupráci s profesionály

Dávat peníze jen tak do státní kasy, anebo si zajistit praktickou službu pro svou firmu a tím splnit zákonnou povinnost a ušetřit na odvodech státu? To je na zvážení každého z Vás.

Spolupracuji s renomovanými společnostmi, které poskytují náhradní plnění a v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením se pohybují už několik let a mají bohaté zkušenosti. I proto je vždy lepší mít ověřeného a spolehlivého dodavatele služeb pro náhradní plnění.

Náhradním plněním můžete pomáhat

V některých odvětvích není možné zaměstnávání invalidních důchodců, proto je dobré a výhodné využít náhradní plnění. Tím že odeberete výrobky nebo služby, napomáháte v zaměstnávání osob se zdravotním postižením a přispíváte k jejich lepšímu životnímu stylu.

Vím, že nezaměstnanost je celorepublikový problém, a také vím, že osoby se ZP a ZTP shánějí práci daleko hůř. V regionu Severní Čechy, na které se zaměřuji, je situace na trhu práce velmi špatná.

Díky Vašim odběrům služeb v rámci náhradního plnění zajistíme ve spolupráci s bezpečnostními agenturami a úklidovými firmami zaměstnávání osob se zdravotním postižením či invalidních důchodců, a můžeme tak společně vylepšit skóre nezaměstnanosti v regionu Severní Čechy.

Kontaktujte mě!


* povinné položky

Náhradní plnění

Náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) se týká bez rozdílu všech firem s 25 a více zaměstnanci.

Je to i Váš případ? Kontaktujte mě, zajistím pro Vás náhradní plnění legálně a bez komplikací.